icon-searchin English

icon-arrow

Müügitingimused

Reisiteenuste üldised müügitingimused

Käesolevad reisiteenuste üldtingimused on dokument, mis määrab Reisibüroo ja Kliendi suhtlemise põhialused ning neid loetakse tüüptingimusteks Võlaõigusseaduse tähenduses Klient kinnitab, et ta on käesolevate tingimustega tutvunud ning aktsepteerib neid.

Iga transpordiettevõte, hotell, kindlustusfirma või reisikorraldaja (edaspidi nimetatud teenuse osutaja) on kehtestanud oma reeglid tellimuste muutmise ja tühistamise kohta. Reisibüroo on nimetatud teenuse osutaja toodete vahendaja, kes sõlmib lepingu Kliendi ja teenuse osutaja vahel ning järgib täies ulatuses nende poolt kehtestatud tingimusi, millest Reisibüroo informeerib klienti ning mille järgselt on nende täitmine kliendile kohustuslik. Reisibüroo koondab kliendi jaoks vajalikku infot, selgitab vajadusel reisitingimusi ning aitab klienti toodete ja teenuste valikul. Reisibüroo ei vastuta teenuse osutaja poolt kehtestatud broneerimis-, müügi- ega annulleerimistingimuste eest.

Kliendile esitatavad reklaammaterjalid on koostatud ja trükitud teenuse osutaja poolt ning nendele kantud informatsioon kajastab teenuse osutaja reklaami. Teenuse osutaja poolt antud tingimused on Reisibüroole täitmiseks kohustuslikud.

Enamlevinud reeglid on järgmised:

1. Pakettreis

Paketireis käesolevate tingimuste tähenduses on valmistoode, kus lennukipilet ja hotellimajutus on lahutamatud. Pakutavate pakettreiside kohta esitatakse kliendile reisikorraldaja reisikirjeldused ja reisitingimused, millega klient peab tutvuma. Vajaduse korral teeb reisikonsultant kas suulise või kirjaliku tõlke. Kliendi vastavasisulise päringu alusel on Reisibüroo kohustatud andma võimalusel kliendile lisainformatsiooni. Erinevate reisikorraldajate poolt kehtestatud tingimustest teavitab klienti Reisibüroo, kliendi vastavasisulise päringu alusel.

Üldreeglid on:

 • Peale tellimuse kinnitamist ei saa paketireisi reeglina ilma trahvita muuta või tühistada. Mida lähemal väljasõidukuupäevale toimub muutmine või tühistamine, seda suurem on trahv, mis võib olla kuni 100% reisi maksumusest.
 • Juhul, kui reisikirjelduses või kataloogis ei ole sätestatud passi- ja viisanõudmisi, teavitab klienti nendest nõudmistest Reisibüroo.
 • Kui kliendile ei võimaldata tellitud reisi sihtpunkti asukohamaa ja/või sihtpunkti jõudmiseks läbitavate riikide viisat Reisibüroost mitteolenevatel põhjustel, käsitletakse viisa mittesaamisest tulenevat tellimuse tühistamist tavapäraste annulleerimistingimuste kohaselt.

2. Lennupilet

Reeglina on lennupileti tellimise, annulleerimise, vahetamise, muutmise ja tühistamise tingimused toodud lennupiletil. Erinevate lennufirmade tingimused teatab reisibüroo kliendi soovil.

Üldreeglid on:

 • Erinevate lennufirmade poolt kehtestatud tingimustest teavitab klienti Reisibüroo, kliendi vastavasisulise päringu alusel.
 • Üldjuhul on võimalik trahvideta muuta lennubroneeringut kuni selle vormistamiseni piletiks. Peale pileti vormistamist toimub lennu muutmine või annulleerimine vastavalt lennukompanii poolt kehtestatud tingimustele, mis on esitatud pileti tagaküljel või vahelehtedel. Piletit ostes aktsepteerib reisija neid tingimusi automaatselt.
 • Väljaspool Euroopat asuva sihtpunkti korral peab klient tagasilennu piletid kinnitama (reconfirm-ingl. k.) vastava lennukompanii lähimas esinduses hiljemalt 72 tundi enne väljalendu. Selle nõude eiramise korral võib lennukompanii kohad tühistada.
 • Grupireiside puhul peab klient tagasilennu piletid kinnitama sihtpunktist sõltumata.

3. Hotell

Erinevate hotellide puhul kehtivad erinevad tingimused. Infot iga konkreetse hotelli kohta jagab Reisibüroo kliendi vastavasisulise päringu alusel.

Üldised reeglid on:

 • Hotelli individuaaltellimust on võimalik muuta/tühistada hotelli saabumisele eelneva tööpäeva kella 12.00-ni. Tasuta muutmise/annulleerimise tähtaeg on sageli 3-7 päeva enne saabumist. Hilisemal muutmisel/annulleerimisel on trahv reeglina 100% esimese öö maksumusest. Samas on hotelle, mis võtavad trahviks kuni 100% kogu tellimuse maksumusest.
 • Suurte rahvusvaheliste ürituste (nagu messid jm) ajal on reeglid veelgi rangemad. Reeglid on ülaltoodust erinevad ka suusakuurortide majutuse puhul.
 • Grupitellimuse (alates 10 inimest) muutmisega/annulleerimisega kaasnevad trahvid, kui majutuse alguseni on jäänud vähem kui 30 päeva. Grupitellimuse muutmine loetakse tühistamiseks, kui grupi suurus väheneb oluliselt või kui uued kuupäevad erinevad oluliselt tellitust.

4. Laevapilet

Reeglina on laevapileti tellimise, annulleerimise, vahetamise, muutmise ja tühistamise tingimused toodud laevapiletil. Erinevate laevafirmade tingimused teatab reisibüroo kliendi vastavasisulise päringu alusel.

Üldreeglid on:

 • Peale reisikuupäeva möödumist ei ole laevapiletit võimalik tagasi müüa, ent teatud juhtudel on seda võimalik hiljem kasutada.
 • Mõned laevakompaniid nõuavad trahvi ka broneeringu tühistamise eest. Mida lähemal on tühistamise hetkel väljasõidukuupäev, seda suurem on trahv.

5. Kindlustus ja tervisekaitse

CWT Estonia soovitab igal reisijal vormistada endale reisikindlustus, mis on ainsaks võimaluseks kaitsta end reisi katkemise, ärajäämise, reisil haigestumise või õnnetusjuhtumiga seotud kulutuste eest. Reisikindlustuse puudumisel langeb kogu materiaalne vastutus reisijale.
Reisibüroo vahendab erinevate kindlustusandjate reisikindlustusalaseid teenuseid, ega võta vastutust nimetatud teenuste osas.

Reisibüroo informeerib oma võimaluste piires reisijat reisimisel nakkushaigustesse nakatumise ohust, samuti immuniseerimise või ravimite kasutamise otstarbekusest ning võimalusest saada enne reisi arsti nõuannet ja reisi ajal arstiabi ning vajadusel ka reisijärgset tervisekontrolli.

6. Autorent

Eeldab reeglina Kliendil krediitkaardi olemasolu. Autorendi tingimustest ja võimalustest informeerib Reisibüroo Klienti viimase vastavasisulise päringu alusel.

7. Reisibüroo vastutus

Reisibüroo ei ole ühegi tema poolt müüdava teenuse otsene osutaja, vaid volitatud edasimüüja e. teenuse ja selle osutamiseks sõlmitava lepingu vahendaja. Seega ei ole Reisibüroo võimuses vastutada teenuse osutaja teenuse kvaliteedi, reklaamitule vastava teenuse, teenuse hinna muutuste jms. eest. Reisibüroo ei kanna vastutust lennuki, laeva või muu transpordiettevõtte väljumise ja saabumise ajagraafikus tehtavate muudatuste eest.

Kui Te ei ole osutatava teenusega rahul, pöörduge kõigepealt oma kaebusega kohapeal teenuse osutaja poole. Kui Teie kaebusele ei reageerita, tehke ühe nädala jooksul peale reisilt tagasipöördumist kirjalik avaldus Reisibüroole aadressil: info-ee@mycwt.com.

8. Reisidokumentide õigsus

Klient on kohustatud kontrollima reisidokumentide kättesaamisel viimaste vastavust tellitule ning teatama koheselt võimalikest pretensioonidest reisikonsultandile. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

Klient aktsepteerib teenuse tingimused teenuse eest osaliselt või tervikuna tasudes või andes Reisibüroole nõusoleku pileti või voucheri vms. reisidokumendi väljakirjutamiseks.

9. Teavituskohustus

Juhul, kui üks isik ostab reisiteenuseid teise isiku jaoks, peab teenuseid ostev isik edastama üldtingimused, teabelehe ja muud reisibüroo poolt talle teatavaks tehtud lepingutingimused ja informatsiooni viivituseta ka teisele isikule, kelle jaoks ta reisiteenuseid tellib ja/või ostab.

MAKSEVÕIMALUSED

Teenuste eest saab tasuda:

 • Eestisisese pangakaardiga
 • Rahvusvahelise krediitkaardiga (Euro/Master, Visa, American Express)
 • Panga ülekandega