icon-searchin English

24h klienditugi
+372 524 4222

icon-arrow

Vastutustundlikkus

Vastutustundlik toimimine ja jätkusuutlik mõtteviis on reisibüroo CWT äritegevuse lahutamatu osa.
Meie jaoks on oluline suurendada positiivset panust sotsiaalses keskkonnas ja kogukonnas, töö- ja looduskeskkonnas.

CWT vastutustundliku äritegevuse strateegilised valdkonnad on:

 • Vastutustundlikkuse rakendamise printsiibid
 • Ärieetika
 • Kogukond
 • Keskkond
 • Töötajad
 • Inimõigused
 • Vastutustundlikud tooted ja teenused

Mõned näited sellest, mida me teeme:

Ärieetika

2020 aastal omistas sõltumatu rahvusvaheline reitinguagentuur EcoVadis CWT-le jätkusuutliku ja sotsiaalselt vastutustundliku äritegevuse eest kõrgeima CSR (Corporate Social Responsibility) plaatinumtaseme. Kolmel varasemal aastal (2017-2019) on CWT saanud CRS kuldtaseme kuuludes maailma 1% ettevõtete hulka, kelle tegevust on nii kõrgelt hinnatud.
CWT töötajad läbivad iga-aastaselt Code of Ethics and Conduct koolitusi. Ettevõte väärtustab ja toetab võrdset kohtlemist hoolimata soost ja orientatsioonist ning kannab hoolt selle eest, et töökohal kedagi ei diskrimineerita. CWT töötajad üle maailma läbisid 2019 aastal vastavasisulise koolituse (Preventing Discrimination and Harassment).

Keskkonnamõju vähendamine

Kliimamuutused on üks suurimaid väljakutseid kogu maailmas. Keskkonnateadliku käitumiskultuuri loomisse saavad panustada kõik ja igaühe panus loeb.
CWT Estonia on seadnud endale eesmärgiks vähendada ettevõtte toimimisel oma keskkonnamõju ja propageerida rohelist mõtteviisi oma töötajate seas. Meie eesmärk on suurendada taaskasutust ja ringlussevõttu.

 • Oleme teadlikult ja süsteemselt vähendanud paberi kasutust ja võtnud kasutusele elektroonilised infokandjad, seal kus võimalik.
 • Tavapaberi oleme asendanud taaskasutuspaberiga
 • Büroodes kasutame joogiks filtreeritud kraanivett.
 • Sorteerime prügi, kogume plastpakendeid ja vanapaberit ning suuname need taaskasutusse.
 • Kasutame keskonnasõbralikke puhastusvahendeid.

Alates 2015 aastast omavad CWT Estonia Tallinna ja Tartu büroo Euroopa Rohelise kontori sertifikaati (EGO – European Green Office).

Töötajate heaolu ja tervis 

Inimesed on meie suurim väärtus ja suurim vastutus.
CWT Estonia panustab oma töötajate heaolusse töökohal ja nende tervisesse.

 • Oleme soovijatele soetanud reguleeritavad töölauad, õhuniisutajad ja muud ergonoomilised kontoritarvikud.
 • Korraldame regulaarselt töötajate tervisekontrolli.
 • Kompenseerime töötajatele arsti näidustusel välja kirjutatud prillid ja massaazhi.
 • Toetame töötajate sportimist ja hüvitame spordiklubide ja ujulate pääsmeid.
 • Võimaldame lisapuhkust tööstaazhi pealt.

Hoolime kogukonnast, kus tegutseme

Carlsoni perefond andis 2019 aastal välja 10 stipendiumi erinevate heategevusprojektide toetamiseks üle maailma sh vähiuuringud Singapuris, inimkaubanduse vastase võitlemise projekt Kanadas, vaesuse vähendamine Hiinas,  haridusprojektid Filippiinidel, Austraalias ja Mehhikos, tervishoid Saksamaal, orbude toetamine Keenias.

CWT Estonia on aastaid toetanud lastele suunatud erinevaid terviseprojekte, näiteks oleme Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühingu kaudu aidanud soetada insuliinipumpi vähekindlustatud perede lastele. Viimastel aastatel oleme toetanud vähiravifondi „Kingitud elu” ja Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu korraldusel toimuvat Pardirallit.

Juba enam kui 20 aastat panustame Eesti kõrgharidusse ja ühiskonna arengusse laiemalt Tartu Ülikooli Sihtasutuse juurde asutatud CWT Estonia stipendiumifondi kaudu. 1997 aastal loodud fondist jagatakse stipendiume Tartu Ülikooli magistrantide ja doktorantide õppereiside toetuseks.

Panustame kogukonda ka sellega, et oma põhitegevuse kaudu anname sissetulekut töötajatele ja makse riigile.

Inimõigused

CWT teeb koostööd ülemaailmsete organisatsioonidega, mis võitlevad inimkaubanduse ja laste seksuaalse ärakasutamise vastu. CWT toetab ülemaailmset lastefondi (World Childhood Foundation), mille asutas Rootsi kuninganna Silvia. 2019 aastal lastefondi 20. juubeli puhul annetas CWT fondile 100 000 USD.

Põhjalik ülevaade CWT CRS tegevustest üle maailma on leitav: mycwt.com

Vaata kokkuvõtet CWT vastutustundliku ettevõtluse aastast 2019