icon-searchin English

icon-arrow

Pakettreiside direktiiv (EL) 2015/2302

1.juulil 2018. aastal jõustusid turismiseaduse ning võlaõigusseaduse muudatused, millega võeti üle pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste EL direktiiv nr 2015/2302. Direktiivi eesmärk on viia kaitse ulatus vastavusse turu suundumustega, ühtlustada pakettreisidele ja seotud reisikorraldusteenustele ette nähtud nõudeid ning parandada tarbijakaitset.

Pakettreiside üldtingimused al 01.07.2018

Pakettreis – teabeleht

Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused

Seotud reisikorraldusteenus – teabeleht

Nõusolekud

Direktiiv (EL) 2015/2302
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L2302&from=ET