icon-searchin English

icon-arrow

Reisikindlustus

Reisile minnes tee endale kindlasti reisikindlustus – tervise-, pagasi- ja reisitõrkekindlustus. See suhteliselt väike väljaminek tasub end kuhjaga ära, kui reisil haigestud ja vajad arstiabi, kui reis jääb ära haiguse, transpordivahendi tehnilise rikke või ilmastikuolude tõttu või kui läheb kaotsi sinu pagas. Sel juhul korvab kindlustusfirma sinu ravikulud ning muud lisakulutused, kui need on kaetud vastava poliisi kindlustussummaga.

Kindlustuskaitse saab valida ka paljude muude ebameeldivate ootamatuste vastu nagu transpordiettevõtte streik, pankrot, looduskatastroof, terrorismiakt.
Kui reisid sageli, siis soovitame soetada aastane korduvreisikindlustus.

CWT Estonia pakub Salva Kindlustuse  reisikindlustust. Reisikindlustuspoliisi saad tellida CWT  büroost kogenud reisikonsultandi abi kasutades või ise vormistada: Salva Reisikindlustus

Covid-19 haigestumisega seotud tervisekindlustuse kaitse.
Hüvitatakse COVID-19 (sh COVID-19 mutatsioonidest ja variatsioonidest lähtuva) haigestumise tõttu välismaal tekkinud ravikulud (kulud diagnostikale, ravimitele, haiglaravile) lepingus märgitud tervisekindlustuse kindlustussummani (maksimaalselt kuni 200 000 eurot). Samuti kaetakse lisakulutused majutusele karantiini sattumise korral ning vajadusel uute tagasisõidupiletite maksumuse kuni 2000 eurot eeldusel, et kindlustatul on meditsiiniliselt kinnitatud COVID-19 haigestumine.

COVID-19 haigestumisega seotud reisitõrke kaitse.
Hüvitatakse reisipaketi maksumus juhul, kui kindlustatul diagnoositakse COVID-19 haigestumine pärast reisi ärajäämise kindlustuskaitse kehtivuse algust ning reisimine on seega vastunäidustatud. Kindlustatu peab COVID-19 haigestumise tõendama arstitõendiga, kiirtesti tulemust kindlustusandja tõendina ei aktsepteeri. Reisi ärajäämise kaitse hakkab kehtima 4 päeva peale lepingu sõlmimist, täpne kindlustuskaitse alguskuupäev on välja toodud poliisil.

Salva COVID-19 reisikindlustuse kaitse.

Salva tervisekindlustuse kindlustussumma 1 000 000 eurot.
Tervisekindlustuse poliisile saad soovi korral valida kuni 1 000 000 euro suuruse katte, mille ulatuses hüvitatakse haigestumise või õnnetusjuhtumiga seotud kulud. Valitud kindlustussumma kehtib ühe kindlustatu kohta. Haigestumise või õnnetuse korral võib pöörduda sobivaimasse raviasutusse, Salva aktsepteerib ka erahaiglaid.

Reisikindlustuse tellimine: tallinn@mycwt.com

Tutvu Salva reisikindlustuse tingimustega www.salva.ee