icon-searchin English

icon-arrow

Piiriületaja deklaratsioon tuleb täita enne Eestisse sisenemist

Alates 26. aprillist hakatakse deklaratsioone kontrollima enne, kui inimene Eestisse suunduvale lennukile pääseb.
Läbipõdenud ja vaktsineeritud ei pea deklaratsiooni esitama, kui neil on selle kohta esitada tõendid.

Eestisse sisenemisel piirületaja deklaratsiooni täitmine on kohustuslik juba alates 5. aprillist 2021. Vältimaks ankeedi täitjate järjekordi lennujaamas, kus pole võimalik hajutatust tagada, kehtib 26. aprillist uus kord, mille kohaselt tuleb tervisedeklaratsioon täita enne lendu ja soovitavalt internetis.

Riiki sisenejal tuleb terviseametile esitada oma nimi, isikukood, dokumendi number, telefoninumber, e-posti aadress, kodakondsus, Eestis viibimise aadress, nimekiri reisi jooksul viibitud välisriikidest ning reisil kaasas olnud laste nimed ja vanused. Terviseamet säilitab neid andmeid liikumispiirangute tühistamiseni.

Kõige mugavam on deklaratsiooni täita terviseameti iseteeninduses ja näidata piiriületusel ette vaid saadud kinnitus. Ankeet on printimiseks olemas ka riigikantselei hallatavas portaalis kriis.ee

Läbipõdenud, vaktsineeritud ja teised isikud, kellele Vabariigi Valitsuse korralduse kohaselt liikumispiirangud ei kohaldu, ei pea deklaratsiooni esitama, kui neil on selle kohta esitada tõendid.

Terviseameti selgituse kohaselt on piiriületajate isikuandmete kogumine vajalik selleks, tuvastada, millistest teistest riikidest on viirus SARS-CoV-2 või selle konkreetne tüvi Eestisse jõudnud ning kuidas see on Eesti territooriumil levinud.

Lisainfo: Terviseamet