icon-searchin English

icon-arrow

Nõusolekud

1. Nõusolek isikuandmete saatmiseks riiki või riikidesse, kus ei ole Isikuandmete Kaitse Üldmäärusega ega sellega võrdsustatud kaitset tagatud.

Teatame, et lepingu täitmine eeldab Teie isikuandmete saatmist riikidesse, kus ei ole Isikuandmete Kaitse Üldmäärusega (edaspidi ÜM) võrdsustatud isikuandmete kaitset. Me püüame sõlmida Teie õigusi kaitsva klausliga lepingu väljaspool Euroopa Liitu asuva isikuandmete vastuvõtjaga, aga me ei tea kas ja millal vastuvõtja vastava lepingu klausli sõlmimisega nõustub. Kuivõrd reisiteenuste kättesaadavus on piiratud ja meil ei ole võimalik tagada Teie poolt valitud reisiteenuste kättesaadavust hiljem, seevastu Teie andmed tuleb saata koheselt reisiteenuse broneerimisel/müümisel, siis küsime käesolevaga Teie nõusolekut andmete saatmiseks olenemata sellest, kas vastuvõtja nõustub, keeldub või ignoreerib (edaspidi koos: keeldumine) sellise lepingu sõlmimist. Kui vastuvõtja keeldub ÜM’iga võrdustatud kaitset pakkumast, ei ole meie võimuses tagada, et Väljaspool Euroopa Liitu asuvates riikides, oleks ÜM’ga võrdsustatud isikuandmete kaitse. Teie isikuandmete saatmine väljapoole Euroopa Liitu saab sel juhul toimuda vaid Teie nõusolekul ja vastutusel. Teil on olemas piiratud võimalus (kuni andmete faktilise saatmiseni) nõusolek tagasi võtta, kuid sellega kaasneb lepingu täitmise võimatus ja lepingu üles ütlemine ning reisiteenuse annulleerimisega seotud kulude hüvitamise kohustus vastavalt Teile teatavaks tehtud tingimustele.
Tutvuge AS CWT Estonia isikuandmete töötlemise tingimustega

2. Nõusolek teabe saamiseks võõrkeelsena

Teie poolt soovitud reisiteenuste osutamine toimub väljaspool Eesti Vabariiki sh välismaiste reisiteenuste osutajate poolt. Seetõttu on Teile jagatav teave osaliselt võõrkeeles s.h. inglise keeles, soome keeles, saksa keeles, prantsuse keeles, hispaania keeles, rootsi keeles. Piiratud võimaluste juures ei ole kogu teabe tõlkimine Teie jaoks eesti keelde võimalik. Hoidmaks ära keelelisi arusaamatusi lepingu täitmisel, soovime, et annaksite oma nõusoleku teabe andmiseks ka võõrkeelsena s.t. eesti keelse tõlketa. Kinnitame, et kui saadetud teabe osas tekib küsimusi, oleme koheselt valmis päringupõhiseid selgitusi jagama. Teil on olemas piiratud võimalus nõusolek tagasi võtta, kuid sellega kaasneb lepingu täitmise võimatus ja lepingu üles ütlemine ning reisiteenuse annulleerimisega seotud kulude hüvitamise kohustus vastavalt Teile teatavaks tehtud tingimustele.

3. Nõusolek kui tellimus esitatakse teiste isikute nimel

Reisiteenuste tellijana kinnitan, et olen saanud kõikidelt isikutelt kellele ma reisiteenust tellin/ostan, kõik vajalikud nõusolekud nende isikute isikuandmete töötlemiseks ja edastamiseks Büroole ning reisiteenuste osutajatele mahus, millises need on vajalikud kõikide reisiteenuste lepingute sõlmimiseks ja täitmiseks.
Tutvuge AS CWT Estonia isikuandmete töötlemise tingimustega