icon-searchin English

icon-arrow

Alates 6.01.2020 on reisidokumendi kaotamisel väljastatav tagasipöördumise tõend tasuline

Alates 6.01.2020 on kehtestatud riigilõiv tagasipöördumistunnistuse (TPT) ja tagasipöördumisloa (TPL) väljastamise eest.

Alates 6.01.2020 on reisidokumendi kaotamisel väljastatav tagasipöördumise tõend tasuline

Kui kaotate või teilt varastatakse välisriigis olles pass või ID-kaart ning tegemist on riigiga, kus Eestil on välisesindus ja/või aukonsul, siis väljastab konsul või aukonsul teile Eestisse tagasisõitmiseks tagasipöördumistunnistuse (TPK) või tagasupöördumisloa (TPL).

Neid dokumente (TPT Eesti kodanikele ja TPL välismaalase passi omanikule, kel on Eesti elamisluba) antakse juhul, kui reisil olles inimese pass/ID-kaart kaob, varastatakse, hävib või muutub kasutuskõlbmatuks (st saab rikutud – näit. pass saab vee, tule vms tõttu kahjustada).

Alates 6.01.2020  tuleb tagasipöördumistunnistuse väljastamise eest tasuda riigilõiv 20 eurot. Kui pass või ID-kaart välisriigis aegus (kehtivusaeg sai läbi), on tagasipöördumistunnistuse väljastamise eest küsitav riigilõiv 100 eurot. Riigilõiv tuleb tasuda TPT/TPL väljastamisel.

Välisriigis sündinud lapsele tagasipöördumistunnistuse väljastamine on riigilõivuvaba (kuni lapse 1-aastaseks saamiseni).

Aukonsulitel on õigus küsida tasu dokumendi väljastamise eest riigilõivu summa ulatuses, samuti on aukonsulitel pädevus isikule dokument väljastada väiksema summa eest või tasuta.

Lisainfo: Välisministeerium