icon-searchin English

icon-arrow

Teabeleht – Seotud reisikorraldusteenus

Kui broneerite pärast ühe reisiteenuse valimist ja selle eest maksmist AS CWT Estonia kaudu reisiks täiendavaid reisiteenuseid, ei saa Te kasutada direktiivi (EL) 2015/2302 alusel pakettreisi korral tagatud õigusi.
Seetõttu ei vastuta AS CWT Estonia kõnealuste üksikute reisiteenuste nõuetekohase osutamise eest. Probleemide korral võtke palun ühendust asjaomase teenuse osutajaga.
Kuid kui broneerite täiendavaid reisiteenuseid AS CWT Estonia kaudu sama külastuse käigus, muutuvad need reisiteenused seotud reisikorraldusteenuste osaks. Sellisel juhul peab AS-l CWT Estonia ELi õigusaktides ettenähtud korras olema tagatis, et tagasi maksta temale tehtud maksed teenuste eest, mis jäid tema maksevõimest tuleneva suutmatuse tõttu lepingust tulenevaid kohustusi täita osutamata. Palun võtke teadmiseks, et asjaomase teenuse osutaja maksevõimest tuleneva suutmatuse korral lepingust tulenevaid kohustusi täita tagasimakseid ei tagata.
CWT Estonia AS’l on tagatis summas 150 000 € AS SEB panga juures.
Reisija võib kõnealuse üksusega või asjakohasel juhul pädeva asutusega ühendust võtta, kui AS CWT Estonia maksevõimest tuleneva suutmatuse tõttu lepingust tulenevaid kohustusi täita keeldutakse teenuste osutamisest.
Märkus. Kõnealune tagatis ei hõlma muude osapooltega kui AS CWT Estonia sõlmitud lepinguid, mida saab täita vaatamata AS CWT Estonia maksevõimest tulenevale suutmatusele täita lepingust tulenevaid kohustusi.

Direktiiv (EL) 2015/2302: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L2302&from=ET