icon-searchin English

24h klienditugi
+372 524 4222

icon-arrow

Reisikindlustus

Reisile minnes tee endale kindlasti reisikindlustus – tervise-, pagasi- ja reisitõrkekindlustus. See suhteliselt väike väljaminek tasub end kuhjaga ära, kui reisil haigestud ja vajad arstiabi, kui reis jääb ära haiguse, transpordivahendi tehnilise rikke või ilmastikuolude tõttu või kui läheb kaotsi sinu pagas. Sel juhul korvab kindlustusfirma sinu ravikulud ning muud lisakulutused, kui need on kaetud vastava poliisi kindlustussummaga.

Kindlustuskaitse saab valida ka paljude muude ebameeldivate ootamatuste vastu nagu transpordiettevõtte streik, pankrot, looduskatastroof, terrorismiakt.
Kui reisid sageli, siis soovitame soetada aastane korduvreisikindlustus.

CWT Estonia pakub Salva Kindlustuse  reisikindlustust. Reisikindlustuspoliisi saad tellida CWT  büroost kogenud reisikonsultandi abi kasutades või siis ise vormistada meie e-poes CWTonline.ee

Covid-19 haigestumisega seotud tervisekindlustuse kaitse.
Tervisekindlustuse alusel hüvitatakse COVID-19 haigestumise tõttu tekkinud ravikulud (kulud diagnostikale, ravimitele, haiglaravile). Samuti kaetakse ka lisakulutused majutusele karantiini sattumise korral ning vajadusel uute tagasisõidupiletite maksumuse kuni 1500 eurot eeldusel, et kindlustatul on meditsiiniliselt kinnitatud COVID-19 haigestumine. Kindlustuskaitse laieneb juba ka kehtivatele lepingutele.

COVID-19 haigestumisega seotud reisitõrke kaitse.
Kasutamata reisipaketi maksumus hüvitatakse juhul, kui kindlustatul diagnoositakse COVID-19 haigestumine enne reisi Eestis ning reisimine on seega vastunäidustatud. Kindlustuskaitse laieneb juba ka kehtivatele lepingutele.

Covidi-19 uuendus reisitõrkes 25.02.2021: Covid-19 läbipõdenud inimesele pakub Salva Kindlustus reisi ärajäämise kindlustuskaitset juhul, kui enne kindlustuspoliisi vormistamist on Covid-19 testi tulemus negatiivne.

Salva tervisekindlustuse kindlustussumma 1 000 000 eurot.
Tervisekindlustuse poliisile saad soovi korral valida kuni 1 000 000 euro suuruse katte, mille ulatuses hüvitatakse haigestumise või õnnetusjuhtumiga seotud kulud. Valitud kindlustussumma kehtib ühe kindlustatu kohta. Haigestumise või õnnetuse korral võib pöörduda sobivaimasse raviasutusse, Salva aktsepteerib ka erahaiglaid.


Reisikindlustuse tellimine:
tallinn@mycwt.com

Tutvu Salva reisikindlustuse tingimustega www.salva.ee