icon-searchin English

24h klienditugi
+372 524 4222

icon-arrow

Kasulik reisiinfo

Oluline teada

KOROONAVIIRUS ja REISIMINE

Pagas ja turvanõuded

Reisimine ja tervis. Vaktsineerimised

  • Reisimine ja tervis – info Terviseameti veebilehelt. Reisivaktsineerimine ja profülaktika. Vaktsineerimissoovitused kõikide maade kohta, nakkushaiguste riskipiirkonnad jm info  www.vaktsineeri.ee lehel
  • Ravikindlustus välismaal – kõik Eesti Haigekassas kindlustatud isikud saavad teises Euroopa Liidu riigis ajutisel viibimisel koheselt vajaminevat arstiabi. Selleks, et tõendada ravikindlustuse olemasolu Eestis, on vajalik omada Euroopa ravikindlustuskaarti, mida saab taodelda Eesti Haigekassa piirkondlikest osakondadest või Kodanikuportaali www.eesti.ee kaudu. Lisaks on soovitav teha ka reisikindlustus, mis katab arstiabi omavastutustasu (näit.visiiditasu, haiglapäevatasu, transport).
  • Ravimid ja reisimine – info Ravimiameti veebilehelt. Ravimitega Eestist välismaale reisimisel või välismaalt Eestisse reisimisel võib olla vajalik Ravimiameti luba, Schengeni tunnistus või retsepti koopia.

Reisidokumendid ja viisad

Reisimine ja juhiload

  • Rahvusvaheline juhiluba on vajalik, kui reisid väljapoole Euroopat, eriti kolmandatesse riikidesse. Lisainfo Maanteeameti veebist.